Azerbaijan's First

Software Testing Company

az  |  ru  |  en
Bizim Funksional Test Xidmətlərimiz aşağıdakıları əhatə edir:
  • Qara-qutu üsulu ilə testlər (Avtomatlaşdırılma olmadan): Proqram təminatının Funksionalliğı, İstifadə oluna bilməliyi və Uyğunluğu yoxlanır.
  • Ağ-Qutu üsulu ilə test yoxlaması
  • Test Planlanması
  • Test Dizayn. Aşağıdakı üsullar istifadə olunur:
- Ekvivalent siniflərə bölünmə
- Sərhəd dəyər təhlili
- Vəziyyət Keçid testləri
- Təsnifat Ağaclar
- Kombinatorial Təhlil
- Qərar Qəbul Cədvəlləri və s.
  • Kəşfiyyat Testləri
  • Sistemli sorğu və Mövzu təhlilləri
  • Biz kontekstindən asılı olaraq test artefaktlarının sənədləşdirilməsi üçün qrafiklər, tablolar və ya test idarəetmə proqramları istifadə edirik.