Azerbaijan's First

Software Testing Company

az  |  ru  |  en
Müstəqil, Kənardan resurs cəlbetmə imkanlı Software Testing Xidmətləri.

SOTEQA - qəbul edilmiş və təcrübəyə əsaslanan test yanaşmaları istifadə etməklə, mürəkkəb proqram təminatı sınaqları keçirən və bu zaman test avtomatlaşdırılması imkanlarından istifadə edə bilən yüksək ixitisaslı mütəxəssislərdən ibarətdir.

Bizim yanaşmamız proqram təminatının bütövlükdə testlərini keçirməkdir. Beləki, risk-əsaslı yanaşma ilə qəbul edilmiş və təcrübəyə əsaslanan yanaşmaların unikal qarışığı kimi, lazım olan yerdə avtomatlaşdırma etməklə proqram təminatının hazırlanması dövrünün bütün mərhələlirində onun müxtəlif xüsusiyyətlərini müəyyən etməyə imkan verir. Bu unikal yanaşmanın əsas faydası ondan ibarətdir ki, araşdırmalar birindən digərinə keçir və beləliklə hər tərəfi əhatə edir.

Bizim Test xidmətləri asağıdakılardir: